Επαρχείο Καλύμνου: Ξεκίνησαν εργασίες ασφαλτόστρωσης και φωταγώγησης της οδού από Λιμνιώτισσα έως Αεροδρόμιο Καλύμνου.

1959

Ξεκίνησαν οι εργασίες βελτίωσης επικλίσεων και ασφαλτόστρωσης της οδού από Λιμνιώτισσα έως Αεροδρόμιο.  Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες φωταγώγησης τμήματος της ιδίας οδού.

Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιo του έργου “Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Νήσου Καλύμνου.”

Παραθέτουμε το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το Επαρχείο Kαλύμνου:

Έναρξη εργασιών για βελτίωση επικλίσεων και ασφαλτόστρωσης της οδού από Λιμνιώτισσα έως Αεροδρόμιο Καλύμνου.

Από την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του έργου Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.Αι. Νήσου Καλύμνου, πραγματοποιούνται εργασίες βελτίωσης επικλίσεων και ασφαλτόστρωσης της οδού από Λιμνιώτισσα έως Αεροδρόμιο.  Θα πραγματοποιηθούν επίσης εργασίες φωταγώγησης τμήματος της ιδίας οδού.

Λόγω των εργασιών εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή πεζών και οδηγών κατά την διέλευση της ανωτέρω οδού.

Γραφείο Επικοινωνίας
Επάρχου Π.Ε. Καλύμνου