Ευχαριστήρια επιστολή του Δημάρχου Ι.Μαστροκούκου στην Εταιρεία “ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ” για τη δωρεά ειδικού φορτηγού οχήματος για ανάγκες καθαριότητας της Ψερίμου.

229

Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος στον Ανδρέα Καούση, Πρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας Καούσης ΑΕ για την ευγενική χειρονομία να προχωρήσει στη δωρεά ενός φορτηγού οχήματος, με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και γερανό ανύψωσης, για τις ανάγκες καθαριότητας του νησιού της Ψερίμου.

Παραθέτουμε ως έχει την επιστολή:

Φωτογραφίες αυτοκινήτου