Καταργείται το Ειρηνοδικείο Καλύμνου- Η Κάλυμνος ορίζεται Περιφερειακή έδρα Πρωτοδικείου Κω (με αρμοδιότητες για Δήμους Καλυμνίων και Αστυπάλαιας)

1872

Τέθηκε από την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 18.04.2024.

Στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου και με τίτλο: “Αναδιάρθρωση πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού και καθορισμός της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους προβλέπονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κω και Καλύμνου τα παρακάτω:

Στις Περιφερειακές Ενότητες Κω και Καλύμνου (πρώην Νομός Δωδεκανήσου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κω, ως κεντρική έδρα και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κω.

Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κω εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω και Καλύμνου.

Τα Ειρηνοδικεία Κω, Καλύμνου και Λέρου καταργούνται.

Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων μεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Κω.

Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Κω ορίζονται:

α) η Κάλυμνος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Καλυμνίων και Αστυπάλαιας και

β) η Λέρος, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Λέρου, Λειψών, Αγαθονησίου και Πάτμου.

Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κω ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: εννέα (9), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κω ανέρχονται σε είκοσι οκτώ (28).

Σ.Σ Όπως προκύπτει από τις παραπάνω προβλέψεις, μετά την κατάργηση του Ειρηνοδικείου Καλύμνου (καταργούνται τα Ειρηνοδικεία όλης της Χώρας) η Κάλυμνος ορίζεται ως Περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Κω και στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας θα εμπίπτουν οι Δήμοι Καλυμνίων και Αστυπάλαιας