Ο δήμος Καλυμνίων θα χορηγήσει 150 αρνιά σε αντίστοιχες άπορες οικογένειες για το ΠΑΣΧΑ

496

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής ο δήμος Καλυμνίων θα χορηγήσει 150 αρνιά σε αντίστοιχες άπορες οικογένειες για το ΠΑΣΧΑ.

Σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 5 Απριλίου 2024 εγκρίθηκε ομόφωνα η επικύρωση ως έχει του σχετικού καταλόγου δικαιούχων με κριτήρια επικεντρωμένα στην εισοδηματική κατάσταση οικογενειών, 150 οικογενειών – δικαιούχων για την χορήγηση ποσότητας φρέσκου κρέατος (αρνιά) σε άπορους συνδημότες μας ενόψει της προσεχούς εορταστικής περιόδου του Πάσχα 2024.

Τονίζεται ότι τα κριτήρια ένταξης δικαιούχων στη συγκεκριμένη δραστηριότητα εστιάζονται στην κατηγορία αδύναμων οικονομικά οικογενειών, μονογονεϊκών οικογενειών, οικογενειών όπου πιστοποιημένα αποδεικνύεται η αδυναμία εργασίας μελών για λόγους αναπηρίας και χρόνιας ανεργίας.
Επιπλέον, καλύπτονται μοναχικές περιπτώσεις οικονομικά αδύναμων πολιτών.

Όλα αυτά να αποδεικνύονται από την εισοδηματική κατάσταση, εντός του πλαισίου της απορίας – οικονομικής αδυναμίας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Βασική προϋπόθεση όλων των ανωτέρω, είναι η ρητή και κατηγορηματική απόδειξη ότι για ένταξη στον σχετικό κατάλογο, η υπηρεσία του – μέσα από την χρόνια λειτουργία της – θα διαθέτει όλα τα κατά νόμο απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία της οικονομικής, εισοδηματικής και οικογενειακής κατάστασης των δικαιούχων.