Πρόγραμμα αφίξεως αγίας κάρας Οσίας Γαβριηλίας στην Κάλυμνο 13-15 Απριλίου 2024.

1345