Πρόγραμμα εορτασμού Οσίου Σάββα του εν Καλύμνω.

2051

Πρόγραμμα εορτασμού Οσίου Σάββα του εν Καλύμνω.