Πρόσκληση από την “Κάλυμνος ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΙΚΗ” προς νέους Δικηγόρους(κάτω 5ετίας) Καλύμνου για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας.

296

Πρόσκληση από την “Κάλυμνος ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ” που υπογράφεται από τον Πρόεδρο Μιχαήλ Καμπουράκη, προς νέους Δικηγόρους (κάτω 5ετίας) Καλύμνου για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας, μέσω της ανάθεσης σε αυτούς κατ’ αποκοπή υποθέσεων.