Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη ενός (1) ιατρού Γενικής Ιατρικής για παρεχόμενες υπηρεσίες στο Π.Ι. Ψερίμου και Π.Ι. Βαθέος Καλύμνου.

263

Αν και προ ημερών είχε εγκριθεί από τη 2η ΥΠΕ η πρόσληψη ενός συγκεκριμένου ιατρού Γενικής Ιατρικής ,από Κάλυμνο για την παροχή υπηρεσιών στα Περιφερειακά Ιατρεία Βαθέος και Ψερίμου κάποιες “περίεργες” φωνές και με πολλά ερωτηματικά παρεμβάσεις, απέτρεψαν την υλοποίηση της σχετικής απόφασης.

Η 2η ΥΠΕ επανήλθε και με νέα απόφαση του Διοικητού Χρήστου Ροϊλού , εκδόθηκε με ημερομηνία 25 Απριλίου 2024: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη ενός (1) ιατρού Γενικής Ιατρικής με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για παρεχόμενες υπηρεσίες στο Π.Ι. Ψερίμου και Π.Ι. Βαθέος Καλύμνου για χρονικό διάστημα δώδεκα(12)μηνών»

Ευελπιστούμε η νέα πρόσκληση να δώσει πραγματική και ουσιαστική λύση στο πρόβλημα με την επιλογή Ιατρού ικανού να προσφέρει τις Υπηρεσίες του στους κατοίκους των εν λόγω περιοχών και να μην οδηγήσει σε επανάληψη λύσεων του παρελθόντος που “γιατρό άκουγαν και γιατρό δεν είχαν !”

Παραθέτουμε ως έχει τη νέα πρόσκληση: