Διορισμός του Δημάρχου Ι.Μαστροκούκου στο ΔΣ του Κοινωφελούς Ιδρύματος, “Σολώνειον Ευγηρίας Μέλαθρον Καλύμνου.

483

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε ο διορισμός του Δημάρχου Ιωάννη Μαστροκούκου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Σολώνειον Ευγηρίας Μέλαθρον Καλύμνου» σε αντικατάσταση του τέως Δημάρχου Δ.Διακομιχάλη.


Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την κάτωθι σύνθεση:
Πρόεδρος: Παϊσιος Αραβαντινός του Νικολάου, Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου & Αστυπάλαιας,
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μαστροκούκος του Ευσταθίου, Δήμαρχος Καλυμνίων,
Γενικός Γραμματέας: Κυριάκος Χατζηδάκης του Κωνσταντίνου,
Ταμίας: Κώστας Στεφανίδης του Γεωργίου και
Μέλος: Άννα Μπιλλήρη του Μιχαήλ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται στο πλαίσιο ενάσκησης του λειτουργήματος του, για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του ν. 4182/2013 εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διοίκηση και διαχείριση των στοιχείων της περιουσίας του Ιδρύματος.