Ερωτήσεις Γιάννη Γαλουζή προς το Δήμαρχο για Χωματερή, Δημοτική συγκοινωνία και Φεστιβάλ Αναρρίχησης στη Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Τετάρτης 15 Μαΐου

1070

Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 είναι προγραμματισμένη η 2η δημόσια ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, η οποία θα
διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου.

Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μία νέα διαδικασία που η εφαρμογή της ξεκίνησε με τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο (2024 – 2028)για όλες τις Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές της Χώρας.

Συγκεκριμένα η Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής
1.Το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο (2) μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής. H παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που θα συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική παράταξη “ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” της μείζονος μειοψηφίας, με επικεφαλής τον πρώην Δήμαρχο Ιωάννη Γαλουζή απέστειλε προς το Προεδρείο του ΔΣ τρεις(3) ερωτήσεις προκειμένου να εγγραφούν στο πινάκιο της προγραμματισμένης 2ης δημόσιας ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της δημοτικής αρχής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.

Τρεις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που απευθύνονται στο Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο και αφορούν:

1. Στο χρόνο έναρξης των εργασιών και ολοκλήρωση του έργου της ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΟΕΔΑ) και αποκατάσταση του ΧΑΔΑ (ΧΩΜΑΤΕΡΗ),καθώς και στη διαχείριση της μεταβατικής περιόδου.

2. Στη Δημοτική συγκοινωνία και την έλλειψη λεωφορείων .

3.Στο Φεστιβάλ Αναρρίχησης που το τελευταίο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2019.

Σίγουρα οι απαντήσεις από το Δήμαρχο Ιωάννη Μαστροκούκο, στις εν λόγω ερωτήσεις που αναλυτικά τις παραθέτουμε παρακάτω, αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΝ 15/05/2024.

1η ΕΡΩΤΗΣΗ
Ιωάννης Γαλουζής Δ.Σ, επικεφαλής παράταξης ‘’ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ’’

Κύριε Δήμαρχε έχουν παρέλθει πέντε μήνες από την εγκατάσταση σας στον Δήμο και επτά μήνες από το αποτέλεσμα των εκλογών του Οκτωβρίου 2024. Προεκλογική σας δέσμευση, όπως και δική μας, ήταν η επίλυση του θέματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η έναρξη των εργασιών και ολοκλήρωση του έργου της ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΟΕΔΑ) και αποκατάσταση του ΧΑΔΑ (ΧΩΜΑΤΕΡΗ).
Ο νέος χώρος ΟΕΔΑ καθώς και οι μελέτες ( που είχαν γίνει οι περισσότερες στην δική μας περίοδο) έχουν παραχωρηθεί στον νέο ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Ν.Α του οποίου είστε και μέλος στο νέο Δ.Σ, επομένως γνωρίζετε πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή της ΟΕΔΑ.
Η διαχείριση της μεταβατικής περιόδου καθώς και η αποκατάσταση ΧΑΔΑ, αποτελεί όπως πολύ καλά γνωρίζετε υποχρέωση του Δήμου μας.

Κύριε Δήμαρχε,
μπορείτε να μας ενημερώσετε για τα σχέδια σας;
Πώς θα αντιμετωπίσετε το πλέον σημαντικό πρόβλημα του δήμου μας;
Ποιες ενέργειες έχετε κάνει μέχρι σήμερα;
-Πότε θα ξεκινήσετε την ανακύκλωση για μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων;
-Πότε θα ξεκινήσετε τις ενέργειες για δεματοποίηση;
-Η μεταφορά των στερεών αποβλήτων στην γειτονική Κώ έχει πολλές δυσκολίες και θεωρούμε ότι δεν είναι εφικτή και δεν αποτελεί λύση για μας.
Έχετε σκεφτεί την κατασκευή ενός προσωρινού κυττάρου ΧΥΤΑ για την κάλυψη της μεταβατικής περιόδου, όπως έχει γίνει και σε άλλους δήμους; Εξετάσατε και αυτή την εκδοχή; Ενημερώστε μας τελικά τι θα πράξετε;

2η ΕΡΩΤΗΣΗ

Κύριε Δήμαρχε,
η νέα τουριστική περίοδος ξεκίνησε, τα προβλήματα της Δημοτικής αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας είναι γνωστά σε όλους μας, η έλλειψη λεωφορείων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, προεκλογικά είχατε ανακοινώσει την προμήθεια λεωφορείων με Leasing.
Σήμερα προχωρήσατε στην ενοικίαση 2 λεωφορείων αντί του ποσού των 7.000 ευρώ μηνιαίως. Μίσθωμα μικρότερο κατά 200e από αυτό που πλήρωνε η προηγούμενη Διοίκηση Διακομιχάλη και εσείς κατηγορούσατε.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε πως τελικά θα πράξετε;
Θα υλοποιήσετε την προεκλογική σας δέσμευση;
Θα έχουμε καλύτερη και συχνότερη αστική και υπεραστική συγκοινωνία;

3η ΕΡΩΤΗΣΗ

Κύριε Δήμαρχε,
Το τελευταίο Festival αναρρίχησης έγινε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη του 2019, όπως έγιναν και όλα τα έτη 2014,2015, 2016, 2017,2018 στην δική μας δημοτική περίοδο, έχουν παρέλθει 4 και πλέον έτη και δεν έχει γίνει κανένα άλλο.

Η Κάλυμνος διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να απωλέσει μεγάλο μέρος της επισκεψιμότητας αναρριχητών, διότι ο αναρριχητικός τουρισμός έχει αφεθεί στην τύχη του τα τελευταία χρόνια και άλλες περιοχές της χώρας μας οργανώνονται.

Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να μας πείτε αν σκέφτεστε να διοργανώσετε φέτος Festival αναρρίχησης;
Πότε και που θα το διοργανώσετε;

Ιωάννης Γαλουζής Δ.Σ

Κάλυμνος 10/05/2024
Επικεφαλής παράταξης
‘’ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ’’