Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλύμνου την Κυριακή 16η Ιουνίου 2024.

72

Ανακοίνωση του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλύμνου:

Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλύμνου καλεί τα ταμειακώς εντάξει μέλη του, την 16η Ιουνίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο του Συλλόγου σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού του, με θέματα:

Θέμα 1ο : Προτάσεις θήρας κυνηγετικής περιόδου 2024-2025
Θέμα 2ο : Έγκριση έκτακτης εισφοράς υπέρ συλλόγου κυνηγετικής περιόδου 2024-2025.
Θέμα 3ο : Έγκριση έκτακτης εισφοράς υπέρ Α’ ΚΟΚΔ κυνηγετικής περιόδου 2024-2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΔΑΟΥΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ