Η ΕΛΣΤΑΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξή τους στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών περιόδου Μαΐου-Δεκεμβρίου 2024.

119

Η ΕΛΣΤΑΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξή τους στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών περιόδου Μαΐου-Δεκεμβρίου 2024.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση: