Μετά την ακύρωση της Δημοτικής Επιτροπής Αθλητισμού, ο Δήμος Καλυμνίων προχώρησε σε συγκρότηση “Ομάδας εργασίας”

1256

Μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με ημερομηνία 17 Μαΐου 2024,με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αρ. 53/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλυμνίων περί συγκρότηση της “δημοτικής Επιτροπής Αθλητισμού” ως μη σύννομης από πλευράς σύνθεσης, ο Δήμος προχώρησε σε συγκρότηση “Ομάδας Εργασίας” για θέματα Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε με χθεσινή ημερομηνία 24 Μαΐου 2024,απόφαση, που υπογράφει ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Θεοφιλίδης και έχει τίτλο: “Συγκρότηση ομάδας εργασίας με συμβολή στην ομαλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, των αθλητικών προγραμμάτων – εκδηλώσεων και την καλύτερη ανάπτυξη του αθλητισμού στο Δήμο Καλυμνίων”

Σύμφωνα με την απόφαση, συγκροτείται ομάδας εργασίας με κύριο αντικείμενο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, των αθλητικών προγραμμάτων – εκδηλώσεων , την ανάπτυξη του αθλητισμού και τη διερεύνηση δυνατοτήτων και
υποβολή προτάσεων οργάνωσης νέων καινοτόμων αθλητικών δράσεων στο Δήμο Καλυμνίων.

Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας που είναι 6μελής, ορίζεται η Αντιδήμαρχος Χρυσοβαλάντη Καναβούρη , ενώ μέλη ορίζονται τα ίδια που συγκροτούσαν τη Δημοτική Επιτροπή Αθλητισμού που ακυρώθηκε.

  1. Καναβούρη Χρυσοβαλάντη, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού ,(Πρόεδρος)
  2. Βολονάκης Δημήτριος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, (Αντιπρόεδρος)
  3. Μαραγκού Αγγελική, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
  4. Νομικάριος Ιωάννης, ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού
  5. Κοπανέζος Εμμανουήλ, ιδιώτης με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού
  6. Ρηνιού Καλλιόπη, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου

Η απόφαση αναφέρει για το σκοπό, τα καθήκοντα και τη λειτουργία της Ομάδας Εργασίας τα παρακάτω :

Η Ομάδα εργασίας θα συντονίζεται από τον Πρόεδρο της, ο οποίος με απόφαση του θα καθορίσει την κατανομή ειδικότερων εργασιών ή ρόλων μεταξύ των μελών της.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου, χρέη Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος κ. Βολονάκης Δημήτριος.
Η Ομάδα Εργασίας θα έχει την ευθύνη υποστήριξης στην ομαλότερη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δια Βίου Μάθησης.
Θα εποπτεύει και θα συντονίζει το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους αθλητικούς συλλόγους, ενώ θα είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου.
Για την καλύτερη λειτουργία της μπορεί να διενεργεί αυτοψίες και να καλεί προς ακρόαση και έκφραση απόψεων τους εκπροσώπους των σχετικών φορέων εξετάζοντας τα αιτήματά τους.
Η συμμετοχή στην παραπάνω ομάδα εργασίας είναι άμισθη και τιμητική. Γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Ρηνιού Καλλιόπη, η οποία μεριμνά για τη λειτουργία της ομάδας εργασίας και την τήρηση πρακτικών