Προμήθεια από Δήμο Καλυμνίων 122 Τροχήλατων πλαστικών κάδων αποκομιδής και 10 μεταλλικών επιδαπέδιων κάδων, συνολικής αξίας 29.655 ευρώ.

375

Ο Δήμος Καλυμνίων θα προβεί στην προμήθεια 122 «Τροχήλατων πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής (1.100lt ΛΙΤΡΩΝ
770 lt ΚΑΙ 360 lt) καθώς και 10 μεταλλικών επιδαπέδιων εξαγωνικών κάδων (Τουλάχιστον 60 ΛΙΤΡΩΝ) συνολικής αξίας 29.655 ευρώ.

Η προμήθεια μετά από έρευνα αγοράw και υποβολή προσφορών θα γίνει από 2 εταιρείες όπως παρακάτω: