Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καλύμνου από Μεγάλη Παρασκευή και ώρα 14:00 έως Δευτέρα του ΠΑΣΧΑ και ώρα 06:00

394

Λήψη προσωρινών μέτρων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καλύμνου, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων, με απόφαση του Λιμενάρχη Καλύμνου.

Συγκεκριμένα:
Από Μεγάλη Παρασκευή 03-05-2024 και από ώρα 14:00 έως και 06/05/2024 ημέρα Δευτέρα του ΠΑΣΧΑ και ώρα 06:00, απαγορεύεται η στάθμευση από το ύψος του κτιρίου του Λιμεναρχείου έως και το ύψος του κτιρίου του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Επιπροσθέτως την Μεγάλη Παρασκευή 03-05-2023 από ώρα 20:00 έως και το πέρα της περιφοράς των Επιταφίων, απαγορεύεται και κυκλοφορία παντός είδους οχήματος.