Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Καλύμνου για βλάβη στην περιοχή Αγίου Βασιλείου-Προσωρινή διακοπή υδροδότησης σε Βοθύνους-Βλυχάδια

209

Από τη ΔΕΥΑ Καλύμνου ανακοινώνεται βλάβη στο δίκτυο υδροδότησης στην περιοχή Αγίου Βασιλείου. Θα υπάρξει προσωρινή διακοπή υδροδότησης σε Βοθύνους και Βλυχάδια