Ευχαριστήρια επιστολή “Ναυτικού Ομίλου Κω” προς Δήμο Καλυμνίων και εταιρία ΑΝΕ Μαστιχαρίου

175

Ευχαριστήρια επιστολή “Ναυτικού Ομίλου Κω” προς Δήμο Καλυμνίων και εταιρία ΑΝΕ Μαστιχαρίου