Μετακίνηση Ιατρού Καρδιολόγου από Κ.Υ Πάτμου σε Νοσοκομείο Καλύμνου για το χρονικό διάστημα από 19 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2024

655

Με απόφαση της 2ης ΥΠΕ εγκρίθηκε η μετακίνηση του Ιατρού ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΠΕΤΡΟΥ του Κωνσταντίνου, Διευθυντή ειδικότητας Καρδιολογίας του Κ.Υ. Πάτμου στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. Η μετακίνηση θα γίνει ακτοπλοϊκώς με χρήση Ι.Χ. από 19/06/2024 έως 10/07/2024 για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.