Τα δρομολόγια λεωφορείων ΚΤΕΛ Κω από Μαστιχάρι προς Αεροδρόμιο και πόλη Κω.

1240

Τα δρομολόγια των λεωφορείων ΚΤΕΛ Κω από Μαστιχάρι προς Αεροδρόμιο και προς πόλη Κω και αντίστροφα

ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΠΡΟΣ ΠΟΛΗ ΚΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ