Το δρομολόγιο του “Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ” την Κυριακή 9/6 προς Σάμο, για την εξυπηρέτηση των εκλογέων επιβατών

777

Διαμόρφωση του δρομολογίου του “Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ” την Κυριακή 9/6 προς Σάμο για την εξυπηρέτηση των εκλογέων επιβατών