Χρηματοδότηση 130.000 ευρώ από το ΥΝΑΝΠ για διοργάνωση και διεξαγωγή των 35ων Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου,στη Λέρο στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2024.

188

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής η διοργάνωση των 35ων Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου, που θα πραγματοποιηθούν στη Λέρο, στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2024, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τις ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και το Δήμο Λέρου. Διοργανωτής ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ των 35ων Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου ορίζεται η Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου.

Η συνολική χρηματοδότηση για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των 35ων Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα ανέλθει μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00€).

Το ποσό αυτό θα επιμεριστεί ως ακολούθως:

 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου θα λάβει συνολική χρηματοδότηση ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (92.000,00 €)

 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου θα λάβει χρηματοδότηση δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€)

 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου θα λάβει χρηματοδότηση δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€)

 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων θα λάβει ομοίως χρηματοδότηση δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€)

Την επιχορήγηση της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου ε το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00€) για την προετοιμασία, διοργάνωση και διεξαγωγή των 35ων Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου που θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2024, στη Λέρο, ως μέρος της χρηματοδότησης. Το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης θα αποδοθεί με νεώτερη απόφαση και εφόσον έχει απορροφηθεί το 70% της παρούσας επιχορήγησης.