Διαγωνισμός από τον ΑΣΠ Καλύμνου για εργασίες εποπτείας και συντήρησης Μονάδων Παραγωγής (Η/Ζ) προϋπολογισμού 29.500 ευρώ.

690

Η ΔΕΗ ΑΕ/ ΑΣΠ Καλύμνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για εκτέλεση εργασιών στις Μονάδες Παραγωγής (Η/Ζ) και τον βοηθητικό εξοπλισμό τους, προϋπολογισμού 29.500 ευρώ κατά την μελέτη της Υπηρεσίας.

Παραθέτουμε παρακάτω αυτούσια στην σχετική περίληψη Διακήρυξης.

ασπ καλυμνου φωτο