Αλιεία τόννου από τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 για Ελληνικά αλιευτικά μετά την εκχώρηση από την Κύπρο της ποσόστωσης που διαθέτει στην Μεσόγειο.

1430

Η Κύπρος ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και εκχώρησε στην χώρα μας, ποσόστωση τόννου έτους 2016, που διαθέτει στην Μεσόγειο και δεν έχει αλιεύσει, με ανταλλαγή ποσόστωση γάδου που διαθέτει η χώρα μας στα Νορβηγικά ύδατα.

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης ανταλλαγής, θα επιτραπεί η αλιεία τόννου από την Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016, μέχρι εξάντλησης της ποσόστωσης τόννου και όχι όμως πέραν της 30ης Δεκεμβρίου 2016. Η Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας θα ενημερώσει έγκαιρα για την εξάντληση της ελληνικής ποσόστωσης και την διακοπή της αλιείας τόννου

Η αλιεία θα διενεργηθεί από τα αλιευτικά σκάφη στα οποία είχε χορηγηθεί άδεια αλίευσης τόννου το 2016 και για τα οποία δεν έχει γίνει ανάκληση της σχετικής άδειας αλίευσης.

Δείτε τη σχετική απόφαση του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ που φέρει ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 2016 αλλά και τα αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπεται η διενέργεια αλιείας τόννου  πατώντας εδώ

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός