Ξεκίνησε ο ιδιώτης εργολάβος τις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων στην Κάλυμνο.

1824

 

Ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, ο ιδιώτης εργολάβος  στον οποίο ανατέθηκε μεγάλο μέρος των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στην Κάλυμνο την εργολαβία που ανέλαβε.

Μετά από διενεργηθέντα ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κατακυρώθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο » Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Καλυμνίων» στην εταιρεία «Νυστάζου Σκεύου» με συνολική τιμή 206.960,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Στη διαγωνιστική διαδικασία έλαβαν μέρος  τρεις Εταιρείες και συγκεκριμένα οι:

α) ΠΕΡΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.,

Β) ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΣΚΕΥΟΣ και

γ) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .

Μετά από ενστάσεις που υποβλήθηκαν, αποκλείστηκε η 3η Εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνεχίστηκε η διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τις  δύο (2) άλλες Εταιρείες οι οποίες υπέβαλαν και οικονομικές προσφορές.

Η «ΠΕΡΜΕ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», προσέφερε συνολική τιμή 286.000,00 €(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η εταιρεία του «ΝΥΣΤΑΖΟΥ ΣΚΕΥΟΥ» προσέφερε συνολική τιμή 206.960,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με βάση το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού με τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού που ήταν 208.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρεία  «ΝΥΣΤΑΖΟΥ ΣΚΕΥΟΥ»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ” kalymnos-news.gr”  οι υπηρεσίες που ανέλαβε ο ιδιώτης εργολάβος είναι οι παρακάτω:

1.Για 10 μήνες το χρόνο:

Α.Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 5 φορές την εβδομάδα στις συνοικίες:

-Οικισμού Πόθιας (Άγιος Μάμας, ψηλά Άγιας Τριάδας, μαράσια Υπαπαντής , αγίου Στεφάνου, αγίου Νικολάου,αγίου Βασιλείου)

–Οικισμού Χώρας

-Οικισμού Πανόρμου(πλην κεντρικού άξονα)

-Οικισμού Βαθύ.

–Οικισμού Βοθύνοι

-Οικισμού Βλυχάδια

Β. Κάθε Σάββατο

-Οικισμού Πόθιας

-Οικισμού Χώρας

-Οικισμού Πανόρμου(πλην κεντρικού άξονα)

-Οικισμού Βαθύ.

 

Για όλο το χρόνο

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων υπογείων κάδων απ’όλες τις περιοχές Καλύμνου όπως παρακάτω:

-Οικισμού Πόθιας, 7 φορές ανα εβδομάδα

-Οικισμών Πανόρμου, Μυρτιές, Μελιτσάχα, Μασούρι, Αρμέο, Καστέλι:

7 φορές ανά εβδομάδα για 8 μήνες (καλοκαιρινούς) και 3 φορές της εβδομάδα για 4 μήνες

-Οικισμού Χώρας, 3 φορές της εβδομάδα για όλο το χρόνο.

-Οικισμών Αργινώντα, Σκάλια, 3 φορές της εβδομάδα για 8 μήνες και 1 φορά την εβδομάδα για 4 μήνες

-Οικισμών Βλυχάδια, Βοθύνοι, 3 φορές της εβδομάδα για 8 μήνες και 2 φορές την εβδομάαδ γαι 4 μήνες

-Αερολιμένας Καλύμνου 1 φορά την εβδομάδα για όλο τον χρόνο.

Χοντρικά στην Υπηρεσία Καθαριότητας θα παραμείνει η Πόθια πλην μαρασιών, οι τουριστικές περιοχές και  όλος ο κεντρικός άξονας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η εργολαβία για τις Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων που  ξεκίνησε από την Παρασκευή θα διακοπεί από 9/1/2017 έως 8/3/2017 και θα  ξεκινήσει από 9 Μαρτίου 2017 μέχρι τέλος του χρόνου .

Οι Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων υπογείων κάδων απ’όλες τις περιοχές Καλύμνου θα είναι για όλο τον επόμενο χρόνο.

Η ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο σημαντικού μέρους των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στην Κάλυμνο, αναμένεται, αφενός να ανακουφίσει την υποστελεχωμένη  Υπηρεσία Καθαριότητας , αφετέρου η καθαριότητα στο νησί να είναι περισσότερο αποτελεσματική.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός