Οι απαγορεύσεις αλιείας στη λεκάνη Καλύμνου–Κω

3275

Με νέο Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ 9/2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 31 Ιανουαρίου 2018, γίνεται τροποποίηση του πδ 228/2006 που αφορά στην απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή Καλύμνου-Κω.

Ουσιαστικά με την τροποποίηση αυτή, ορίζεται με περισσότερες λεπτομέρειες και ακρίβεια η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλύμνου και Κω, στην οποία ισχύουν απαγορεύσεις αλιείας. Αναφορικά με τις απαγορεύσεις αλιείας ισχύουν αυτές που καθοριζόντουσαν με το πδ 228/2006.

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την τροποποίηση οι απαγορεύσεις ισχύουν:

«Στη θαλάσσια περιοχή Καλύμνου – Κω, η οποία περικλείεται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τις περιοχές που ορίζονται από τις παρακάτω συντεταγμένες:

Ακρωτήριο Άγιος Γεώργιος Καλύμνου: λ: 26.98587, φ: 36.92541,

Κόλπος Λιμνιώνα Νήσου Κω: λ: 26.96296, φ: 36.77514,

Περιοχή Τιγκάκι Νήσου Κω: λ: 27.17565, φ: 36.89102,

Ακρωτήριο Ρούσσα Νήσου Ψερίμου: λ: 27.17565, φ: 36.91949,

Νήσος Πλάτη Καλύμνου: λ: 27.09446, φ: 36.93391,

Χαλί Καλύμνου: λ: 27.05412, φ: 36.9457,

Η περιοχή αυτή απεικονίζεται στο χάρτη τον οποίο παραθέτουμε.(χρωματισμένη μπλε)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Από πλευράς απαγορεύσεων αλιείας ισχύουν τα παρακάτω:

Απαγορεύεται η Αλιεία:

α) Με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού.

β) Με το αλιευτικό εργαλείο γρι−γρί ημέρας.

γ) Με τα αλιευτικά εργαλεία: τράτα (βιντζότρατα) κατά το μήνα Οκτώβριο και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κουλούρα, δίχτυα απλάδια, παραγάδια περισσότερα των 1000 αγκιστριών και με αγκίστρια μήκους μικρότερου των 2 cm και πλάτους 0.9 cm.

δ) Με όλα τα αλιευτικά εργαλεία κατά το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου έως 30 Μαίου κάθε έτους.

ε) Της γαρίδας ανεξαρτήτως είδους από 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους.

2.α) Η αλιεία με δίχτυα μανωμένα διενεργείται με άνοιγμα ματιού μεγαλύτερο των 48 χιλιοστών μετρούμενο κατά τη διαγώνιο, εκτός από την περίοδο από 1 έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, όπου το άνοιγμα ματιού πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 56 χιλιοστών.

β) Η άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας διενεργείται μόνο το Σαββατοκύριακο με αγκιστρωτά εργαλεία και μέχρι 5 κιλά αλιευμάτων ανά σκάφος

Παραθέτουμε το πδ 9/2018

Σ.Σ Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Martinos Maritime για την ενημέρωση