Οριστικοί Πίνακες προσληφθέντων για Τ.ΟΜ.Υ Καλύμνου

1341

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για τη στελέχωση και λειτουργία  των «Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Για την Τ.ΟΜ.Υ Καλύμνου θα προσληφθούν  οι παρακάτω:

1.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Ιατρός ,ειδικότητα Γενική Ιατρική.

2.ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

3.ΦΑΣΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

4.ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

5.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

6.ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

7.ΜΟΝΟΚΑΝΔΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

8.ΠΙΖΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr συνολικά για τη Τ.ΟΜ.Υ Καλύμνου είχαν προκηρυχθεί

Οι 6 θέσεις που δεν καλύφθηκαν είναι:

-Τρεις(3) θέσεις ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

-Μία (1) θέση ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

-Δύο(2) θέσεις ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Για τις παραπάνω θέσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον .

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε για τις Θέσεις:

– Νοσηλευτικής, Υποβλήθηκαν συνολικά 53 αιτήσεις.

-Κοινωνικών Λειτουργών .Υποβλήθηκαν συνολικά 22 αιτήσεις.

-Διοικητικού –Οικονομικού. Υποβλήθηκαν συνολικά 114 αιτήσεις.

Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή της Διοικήτριας 2ης Υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής

Κλείνοντας να σημειώσουμε, ότι η ∆ιοίκηση της 2ης Υγειονοµικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου διακηρύσσει δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό για τη µίσθωση ενός (1) κατάλληλου ακινήτου, για τη στέγαση των Υπηρεσιών Υγείας της  Τ.ΟΜ.Υ Καλύμνου.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση της ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ του Σαββάτου 10 Φεβρουαρίου 2018.