Σήμερα Δευτέρα 9 Απριλίου 2018 ο εσπερινός στο πανέμορφο εκκλησάκι του Αγίου Ραφαήλ στην Κάλυμνο.

1400

Σέμερα Δευτέρα 9 Απριλίου 2018, στις 6:00 το απόγευμα,θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον μικρό ,πανέμορφο και μέσα σε καταπράσινο περιβάλλον Ι. Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, οικογενειας Εμμανουήλ Σμαλιού, στον Πάνορμο Καλύμνου,  προς τιμήν των Αγίων μαρτύρων, που με βάση το Πάσχα, εορτάζουν 2 ημέρες μετα την Ανάσταση του Κυρίου μας.
(Θα το βρείτε στο δρόμο απέναντι απο το Σουπερ Μαρκετ Α Β )

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α´. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
(Τοῦ Ἁγίου Ῥαφαήλ)
Τῆς Ἰθάκης τὸν γόνον καὶ τῆς Λέσβου τὸ καύχημα, Ὀσιομαρτύρων τὴν δόξαν, Ῥαφαὴλ εὐφημήσωμεν, ἀρτίως γὰρ ἡμῖν φανερωθείς, ἰάματα πηγάζει τοῖς πιστοῖς, καὶ κατ’ ὄναρ καὶ καθ’ ὕπαρ ὑπερφυῶς ὀπτάνεται τοῖς κράζουσι· Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐκπληροῦντι διὰ σοῦ, ἡμῶν τὰ αἰτήματα.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός