Οι Δωδεκανησιακές εκδηλώσεις από 3-16 Ιουνίου 2018 από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων.

336

Δείτε τις Δωδεκανησιακές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 3-16 Ιουνίου 2018 από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών- Πειραιώς