Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανέργων από ΟΑΕΔ-40 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού

705

Από το Δήμο Καλυμνίων εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Αναρτήθηκε χθες, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», για 30.333 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος.

Υπενθυμίζουμε ότι για το Δήμο Καλύμνου έχουν εγκριθεί 40 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων -βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού- όσες ακριβώς ζητήθηκαν με βάση την ιεράρχηση των αναγκών και τα κενά που παρουσιάζονται στις διάφορες υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να απευθύνονται στο τοπικό παράρτημα  ΟΑΕΔ και στη συνέχεια στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καλύμνου, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την πρόσληψη και ανάληψη των καθηκόντων τους.