Από την Οργάνωση Μελών Καλύμνου ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο είναι πλέον γεγονός»

1028

Από την «Οργάνωση Μελών Καλύμνου του ΣΥΡΙΖΑ» με τίτλο : «Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο είναι πλέον γεγονός» εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός