Λιγότερες οι βροχερές ημέρες την φετινή περίοδο στην Κάλυμνο με μεγαλύτερη όμως ένταση.

517

Λιγότερες είναι οι βροχερές ημέρες την φετινή περίοδο στην Κάλυμνο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή.

Όμως το ύψος βροχής είναι μεγαλύτερο σε σχέση με πέρσι κατά 11,5 % περίπου, που δείχνει ότι η ένταση των βροχοπτώσεων είναι μεγαλύτερη.

Συγκεκριμένα  σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παραχώρησε ο φίλος Γιώργος Καραϊσκος πέρσι μέχρι στις 30 Νοεμβρίου 2017 είχαμε 15 βροχερές ημέρες  έναντι των 9 ημερών που είχαμε στην αντίστοιχη φετινή.

Στην εν λόγω περίοδο το 2017 το ύψος βροχής ανήλθε στα 116,3 εκατοστά ,ενώ την φετινή περίοδο το ύψος βροχής ανήλθε στα 130 εκατοστά.

Δείτε αναλυτικά τον σχετικό πίνακα κατά ημέρα .

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός