Στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας η αξιοποίηση με 250.000 ευρώ των Μύλων Χρυσοχεριάς μετά από αίτημα του Δ.Διακομιχάλη.

836

Στον προϋπολογισμό και στο  τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου΄, εντάχθηκαν δύο έργα για την Κάλυμνο, μετά από αίτημα που υπέβαλε η Παράταξη του Δημήτρη Διακομιχάλη

Συγκεκριμένα τα δύο έργα που εντάχθηκαν είναι:

1.Ανάδειξη των Μύλων Χρυσοχεριάς με το ποσό των 250.000 ευρώ

2.Συντήρηση του Δεσποτικού θρόνου στην Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρος Χριστού με 50.000 ευρώ.

Ήδη ο τέως Δήμαρχος Δημήτρης Διακομιχάλης με επιστολή του προς το Δήμαρχο Ιωάννη Γαλουζή του ζητά να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και συνεννοήσεις με Περιφερειάρχη  για τη δρομολόγηση των διαδικασιών προς υλοποίηση των δύο σημαντικών έργων .

Δείτε την επιστολή του Δ.Διακομιχάλη προς το Δήμαρχο Ι.Γαλουζή.

 

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός