Χρόνια Πολλά στο Πυροβολικό μας.(video)

421

Το Πυροβολικό γιορτάζει την Προστάτιδα του Αγία Βαρβάρα

Σήμερα Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Δείτε το video που αναρτήθηκε από το ΓΕΣ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός