Με συνολικό ποσό 2.250.000 ευρώ αναμένεται να επιχορηγηθούν 6 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό σε Ρόδο, Κω και Κάρπαθο, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και οι οποίες δημοσιεύθηκαν ήδη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναμένεται να προωθηθούν για δημοσίευση και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πρόκειται για μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, που είχαν καταθέσει σχετικά επενδυτικά σχέδια εδώ και αρκετούς μήνες και οι οποίες πληρούσαν όλες τις σχετικές προδιαγραφές έτσι ώστε να ενταχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα του νόμου 4399/2016.

Οι τουριστικές αυτές επιχειρήσεις και αντίστοιχα τα ποσά που εγκρίθηκαν ως επιχορήγηση είναι οι εξής:
1) ΛΙΝΔΙΑ ΠΕΥΚΟΙ Λίνδος ΑΕ με ποσό 479.238,66 ευρώ.
Πρόκειται για τον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Λινδία Θάλασσα κατηγορίας τριών αστέρων  συνολικής δυναμικότητα 90 διαμερισμάτων, 180 κλινών, στην περιοχή “Πεύκοι”.

2) Α.Η Μακρής  Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΑΕ. με ποσό 477.093,81 ευρώ
Πρόκειται για ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων συνολικής δυναμικότητας 35 δωματίων/71 κλινών στην περιοχή Πηγάδια του Δήμου Καρπάθου.

3) ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΕ τουριστικές επιχειρήσεις ΠΛΑΖΑ με το ποσό των 74.282,99 ευρώ
Πρόκειται για εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής κτιριακών υποδομών, εξοπλισμού και λειτουργιών της υφιστάμενης μονάδας 4 αστέρων. Το ποσό όπως διευκρινίζεται θα δοθεί με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής (για συμβατική επένδυση.)

4) Σύνθεσις ΑΕ τουριστική & εμπορική εταιρία με το ποσό των 356.754 ευρώ.
Πρόκειται για εκσυγχρονισμό  ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων στην Καρδάμαινα της Κω. 

5) Αλέξανδρος Πασάλης ΑΕ Ξενοδοχειακών Τουριστικών Γεωργικών κα εκμεταλλεύσεων με το ποσό των 375.368,28 ευρώ
Πρόκειται για εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας ALEX BEACH κατηγορίας 4 αστέρων συνολικής δυναμικότητας 188 δωματίων (355 κλίνες) στην περιοχή Θεολόγου.

6) Τουριστικές επιχειρήσεις Απόλλων ΑΕ με το ποσό 487.464,09 ευρώ
Εντάσσεται στον εκσυγχρονισμό  ολοκληρωμένης μορφής κτηριακών υποδομών και εξοπλισμού της ξενοδοχειακής μονάδας ΑΚΤΗ ΑΠΟΛΛΩΝ APOLLO BEACH. Το ποσό όπως διευκρινίζεται θα δοθεί με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής (για συμβατική επένδυση.)