Γραφείο ανοίγει στην Κάλυμνο η «Ελλήνων Συνέλευσις» του Αρτέμης Σώρρα.

Τα γραφείο βρίσκεται στην κάθοδο του κεντρικού δρόμου πιό κάτω από το Ταχυδρομείο.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός