Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Καλυμνιακής Ενωσης Ξενοδόχων.

1374

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στη Κάλυμνο και στην αίθουσα του
Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, διεξήχθησαν η Γενική Συνέλευση και οι
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της Καλυμνιακής Ενωσης Ξενοδόχων.
Το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προέκυψε μετά την συγκρότηση του σε σώμα, είναι το παρακάτω:
 Πρόεδρος: Νικόλαος Τσαγκάρης
 Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μαγριπλής
 Γραμματέας: Νικόλαος Παπανικόλας
 Ταμίας: Σταμάτιος Κουτούζης
 Μέλη: Μαρία Καζώνη
Φωτεινή Πελεκάνου
Νικόλαος Στεφανιδάκης

Η νέα τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους:
 Καρδούλια Απόστολο
 Μανιά Καλοτίνα
 Χαλκίτη Νομική