Ψήφισμα της ΔΗΜ.ΤΟ Νέας Δημοκρατίας Καλύμνου για το θάνατο του Εμμανουήλ Νυστάζου, ιστορικού στελέχους της Παράταξης.

1137

Παραθέτουμε Ψήφισμα της ΔΗΜ.ΤΟ Νέας Δημοκρατίας Καλύμνου για το θάνατο του Εμμανουήλ Νυστάζου, ιστορικού στελέχους της Παράταξης.