Ψήφισμα της ΔΗΜ.ΤΟ Νέας Δημοκρατίας Καλύμνου για το θάνατο του Εμμανουήλ Νυστάζου, ιστορικού στελέχους της Παράταξης.

1366

Παραθέτουμε Ψήφισμα της ΔΗΜ.ΤΟ Νέας Δημοκρατίας Καλύμνου για το θάνατο του Εμμανουήλ Νυστάζου, ιστορικού στελέχους της Παράταξης.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός