Πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του ΔΣ Πανόρμου Καλύμνου.

826

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλυμνίων διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου Καλύμνου, για εννέα (9) χρόνια, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 8 / 12-07-2019 Πρακτικό.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19 Αυγούστου 2019.

Παραθέτουμε τη σχετική περίληψη προκήρυξης του διαγωνισμού