Αναρτήθηκε στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που αφορά τον ορισμό εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις Εταιρειών στις οποίες μέτοχος είναι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και μελών στα διοικητικά τους Συμβούλια.

Για την Ναυτιλιακή Εταιρεία ΑΝΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ εκπρόσωπος της Περιφέρειας στη Γενική Συνέλευση ορίζεται ο Έπαρχος Καλύμνου   Εμμανουήλ Μουσελλής, αναπληρούμενος από τον Ιωάννη-Ανδρέα Θεμέλαρο.

Να σημειώσουμε ότι ο Μανώλης Μουσελλής συμμετείχε και στην πρηγούμενη ΓΣ της ΑΝΕΚ εκπροσωπώντας μετοχές του Δήμου Καλυμνίων από πλευράς αντιπολίτευσης ,ενώ συμμετείχε και στο ΔΣ της επιχείρησης ως μέλος.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός