Μετ’ εμποδίων για την ΑΝΕ Καλύμνου ο διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές.

1014

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής στον Μειοδοτικό Διαγωνισμό του ΥΝΑΝΠ για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας.

Εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά 49 Ναυτιλιακών Εταιρειών που συμμετείχαν για το σύνολο των άγονων γραμμών που προκηρύχθηκαν.

Έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά Ναυτιλιακών Εταιρειών για 40 δρομολογιακές γραμμές για τις οποίες θα συνεχιστεί η β΄φάση με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών μετά την εξέταση των όποιων προδικαστικών προσφυγών τυχόν  υπάρξουν.

Δεν έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά Ναυτιλιακών Εταιρειών για 15 δρομολογιακές Γραμμές. Οι συμμετέχοντες στην περίπτωση αυτή έχουν δικαίωμα υποβολής προδικαστικής προσφυγής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών

Η ΑΝΕ Καλύμνου συμμετείχε σε τρεις δρομολογιακές γραμμές.

1η γραμμή: ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ με επιστροφή 2 φορές την εβδομάδα.

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η ΑΝΕΚ έγιναν αποδεκτά. Είναι η μοναδική Εταιρεία που υπέβαλε προσφορά και αναμένεται το άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς , προκειμένου να κατακυρωθεί και τυπικά στην ΑΝΕΚ η γραμμή.

2η γραμμή: ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή 4 φορές την εβδομάδα

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η ΑΝΕΚ δεν έγιναν αποδεκτά καθόσον ζητείται από την Εταιρεία διευκρίνηση αναφορικά με το  μετοχικό κεφάλαιο της. Απαιτείται βεβαίωση του Προέδρου της Εταιρείας ότι δεν υπήρξε κάποια μεταβολή.Να σημειώσουμε ότι η ΑΝΕΚ  είναι η μοναδική Εταιρεία που υπέβαλε προσφορά.Από τη στιγμή  που γίνει δεκτή η προδικαστική προσφυγή που θα κατατεθεί με τη σχετική διευκρίνηση θα προχωρήσει η β΄φάση και το άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς, προκειμένου να κατακυρωθεί και τυπικά στην ΑΝΕΚ η γραμμή

3η γραμμή:  ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή. (θερινούς μήνες)

Στη γραμμή αυτή συμμετείχαν τέσσερις ναυτιλιακές εταιρείες ., Η ΑΝΕΚ, η ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ ,η ΧΑΝΙΑ Ι ΝΕ και η ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΕ.

Τά δικαιολογητικά των 3  πρώτων  εταιρειών δεν έγιναν αποδεκτά. Συγκεκριμένα για την ΑΝΕΚ απαιτείται πιστοποιητικό έτους κατασκευής του σκάφους.Μετά την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών που τυχόν υποβληθούν από τις Εταιρείες των οποίων δεν έγιναν αποδεκτά τα διακιολογητικά θα προχωρήσει η β΄φάση με το άνοιγμα των  οικονομικών προσφορών ποκειμένου να αναδειχθεί ο μειοδότης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr η ΑΝΕΚ πρόκειται άμεσα να προχωρήσει στην υποβολή προδικαστικών προσφυγών για τις 2 γραμμές που δεν έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά  προκειμένου να συνεχίσει στη β΄φάση του διαγωνισμού.

Από τη στιγμή που γίνουν αποδεκτές οι προδικαστικές προσφυγές της ΑΝΕΚ αναμένεται να της κατακυρωθεί η γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΠΑΤΜΟΣ-ΑΡΚΙΟΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή ,ενώ η  γραμμή ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ-ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ και επιστροφή, θα κατακυρωθεί στην Εταιρεία από αυτές που θα εγκριθεί η συμμετοχή τους  στη β΄φάση και δεν έχουν την μικρότερη οικονομική προσφορά
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός