Απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης Covid-19.

324

Για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση του κοινού που συναλλάσετε με την Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης Covid-19 και της επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, όλα τα αιτήματα των πολιτών (πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης, αναβολές, κατάθεση δελτίου απογραφής, κατάθεση δικαιολογητικών ΟΒΑ), μπορούν να διεκπεραιώνονται:
α)με την ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των σχετικών κατά
περίπτωση δικαιολογητικών (Στρατόπεδο Λοχαγού Ζαφείρη Αποστόλου ΤΚ 84100 Ερμούπολη Σύρος), εφόσον το αίτημα δεν είναι επείγον

β) με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) στον αριθμό 2281085309 και

γ) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση synotioyaigaioy@n6.stratologia.gr  .

Η Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι οι πολίτες θα
πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.stratologia.gr, που υπάρχουν πληροφορίες για τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για όλα τα θέματα στρατολογικής φύσεως,έντυπα αιτήσεων καθώς και για τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.»
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός