Γ.Κατσοτούρχης: Η συντονισμένη προσπάθεια έφερε αποτελέσματα για τους αλιείς μεγάλων πελαγικών ψαριών. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αλιείας.

553

Μετά από μία συντονισμένη προσπάθεια ήλθαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, δηλώνει ο Πρόεδρος του ΔΣ του «Αλιευτικού Συλλόγου Μεγάλων Πελαγικών ψαριών»Καλύμνου  Γεώργιος Κατσοτούρχης .

Ο Γ.Κατσοτούρχης ευχαριστεί τον Έπαρχο Μανώλη Μουσελλή και το Δήμαρχο Δ.Διακομιχάλη αλλά και όσους στάθηκαν δίπλα. Επίσης ευχαριστεί και το kalymnos-news.gr που από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των αλιέων μεταφέροντας τα αιτήματα τους αλλά και την κραυγή αγωνία τους με ρεπορτάζ που πήραν μεγάλη δημοσιότητα. Ο Γ.Κατσοτούρχης κλείνει λέγοντας ότι η προσπάθεια συνεχίζεται και ο κλάδος τους έχει την ανάγκη όλων

Παραθέτουμε την  απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλιείας που μας έστειλε ο Γ.Κατσοτούρχης
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός