Στις 18 Μαΐου 2020 ξεκινά η επιδοτούμενη γραμμή Κάλυμνος-Ψέριμος- Μαστιχάρι Κω με επιστροφή, τρεις φορές την εβδομάδα με το  Ε/Γ-Δ/Ρ «ΖΕΦΥΡΟΣ»

2500

Στις 18 Μαΐου 2020 ξεκινά η επιδοτούμενη δρομολογιακή  γραμμή Κάλυμνος-Ψέριμος- Μαστιχάρι Κω με επιστροφή τρεις φορές την εβδομάδα με το  Ε/Γ-Δ/Ρ «ΖΕΦΥΡΟΣ» της  ΦΛΙΠ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συμφερόντων της SAOS FERRIES της οικογένειας Φ. Μανούση.

Η διάρκεια θα είναι μέχρι 27/09/2020 [σύνολο δέκα εννέα (19) εβδομάδες]. Το μίσθωμα που θα καταβάλλεται από του ΥΝΑΝΠ είναι 1.399 ευρώ ανά πλήρες δρομολόγιο

Να σημειώσουμε ότι προβλέπεται δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Ψερίμου από και προς Κάλυμνο και Μαστιχάρι Κω 

Το Ε/Γ-Δ/Ρ ΖΕΦΥΡΟΣ είναι καινούργιο σκάφος, αφού ναυπηγήθηκε το 2017 και ξεκίνησε εκείνη την χρονιά δρομολόγια. Μάλιστα επειδή υπήρξαν κάποια θέματα αρχικά με τις μηχανές του, άλλαξε και έβαλε καινούργιες από την Σουηδία και το εκεί εργοστάσιο της VOLVO.

Το σκάφος έχει μήκος 25 μέτρα και πλάτος 7 μέτρα

Το περσινό καλοκαίρι εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη -Σαμοθράκη και στις 22 Αυγούστου 2019 διέκοψε την εκτέλεση του λόγω  βλάβης στη μία μηχανή