Ανακοίνωση Δήμου Καλυμνίων για ενίσχυση οικογενειών με οικονομική αδυναμία που απέκτησαν 3ο,4ο κ.ο.κ παιδί το 2019

1770

Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος για την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση οικογενειών  -μόνιμοι κάτοικοι & δημότες του Δήμου Καλυμνίων – με οικονομική αδυναμία, που κατά τη διάρκεια του έτους 2019 απέκτησαν παιδί, στη σειρά τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κ. ο. κ . (παρ. 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006), καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη σχετική έντυπη αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία.

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει συνεχής συνεργασία στον ισόγειο χώρο του πρώην ΚΑΠΗ από τους αρμοδίως εντεταλμένους υπαλλήλους μας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες.Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός