Εγκρίθηκε η πρόσληψη 6 ατόμων από Δήμο Καλυμνίων με σύμβαση 4 μηνών για ανάγκες πυρασφάλειας.

1122

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων η πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων για τις ανάγκες της πυρασφάλειας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2020 στο Τμήμα Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας για διάστημα τεσσάρων μηνών.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός