Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων στον Περιφερειακό στο Μασούρι

563

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ολοκλήρωση των ασφαλτοστρώσεων στον Περιφερειακό στο Μασούρι.

Ήδη ολοκληρώθηκε η ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση στα τμήματα του δρόμου στα οποία δεν είχε τοποθετηθεί .Εναπομένει πλέον το τελικό στάδιο και όλος ο περιφερειακός δρόμος να στρωθεί με τον τάπητα κυκλοφορίας. Είναι η ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άμεση επαφή με τους τροχούς των οχημάτων και πρέπει να παρέχει άριστη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης .

Οι εργασίες αυτές με τον τάπητα κυκλοφορίας θα ολοκληρωθούν εντός της εβδομάδος και άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στον Πάνορμο και σε άλλες περιοχές του νησιού όπως προβλέπει η σχετική μελέτη.

Όπως μας είπαν από την ανάδοχο Εταιρεία του έργου 3Κ  οι εργασίες ασφαλτοστρώσεις θα συνεχιστούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς