Ο Δήμαρχος Καλυμνίων ευχαριστεί τον μεγάλο ευεργέτη Ιωάννη Χαλίκο για την χορηγία του στην αποκατάσταση των ζημιών του ΙΝ Παναγίας Καλαμιώτισσας.

1522

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων ευχαριστεί με επιστολή του τον μεγάλο ευεργέτη Ιωάννη Χαλίκο για την χορηγία του στην αποκατάσταση των ζημιών του ΙΝ Παναγίας Καλαμιώτισσας.

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός