Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Πόλεως Καλύμνου για την ανοιχτή ποδηλατοδρομία που θα πραγματοποιηθεί την 28/06/2020.

910

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Λιμεναρχείου Καλύμνου λαμβάνονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καλύμνου, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή ανοιχτής ποδηλατοδρομίας επί δημοσίας οδού την Κυριακή 28-06-2020.

Συγκεκριμένα:
Την 28-06-2020 και από ώρα 12:00 έως 13:00, απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους οχήματος από την παραλία ΒΟΥΒΑΛΗ μέχρι την παραλία ΚΑΣOΝΙΑ.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός