Τουριστικό κατάλυμα με 15 μονόκλινα δωμάτια στην Κάλυμνο για την προσωρινή διαμονή στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19

1108

Στην επιλογή τουριστικών καταλυμάτων προκειμένου να μισθωθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19 προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού.Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το Υπουργείο Τουρισμού έλαβε υπ’όψιν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο από τα τουριστικά καταλύματα μέχρι και 26.06.2020, και δη:  

i. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.

ii. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα.

-Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του COVID 19.

Για το νησί της Καλύμνου επιλέχθηκε τουριστικό κατάλυμα με 15 μονόκλινα δωμάτια
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός