Ακυρώνεται η πολιτική εκδήλωση στο ανοιχτό θέατρο Χώρας Καλύμνου λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας του Ν.Σαντορινιού που θα ήταν ο κεντρικός ομιλητής

475

Ακυρώνεται η πολιτική εκδήλωση στο ανοιχτό θέατρο Χώρας Καλύμνου λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας του βουλευτή Δωδεκανήσου Νεκτάριου Σαντορινιού που θα ήταν ο κεντρικός ομιλητής

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός